Informații utile

Informații utile

Imprimare Email

ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ

Înscrierea la bibliotecă se face în baza încheierii Fișei contract de împrumut care constituie actul juridic prin care utilizatorul își asumă răspunderea morală, materială și penală, după caz, privind folosirea, păstrarea și restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate ori consultate, precum și a celorlalte bunuri materiale din sălile bibliotecii. Fișa contract de împrumut are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.

Pentru înscriere aveți nevoie de Buletin/Carte de Identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în municipiul Codlea și Fișa contract de împrumut completată și semnată de către titularul de contract.

Minorii pot fi înscriși de unul dintre părinți sau tutorele legal pe baza următoarelor documente:

  • act de identitate al unuia dintre părinți / tutore (copie)
  • buletin minor (copie), dacă are 14 ani împliniți
  • fișa contract de împrumut, completată și semnată de părinte / tutore și titularul de contract (minorul).

Persoanele cu handicap locomotor se pot înscrie prin mandatar, care va prezenta actul de identitate personal și al persoanei pe care o reprezintă, precum și o solicitare (cerere) scrisă și semnată de persoana care nu se poate deplasa la sediu.

Cetățenii din localitățile care nu aparțin de municipiul Codlea și cetățenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a pașaportului pentru acces doar în sălile de lectură.

După semnarea Fișei contract de împrumut se eliberează un Permis de acces, care este valabil 5 ani de la data înscrierii. Permisul este document unic, netransmisibil și se vizează anual. Acesta le permite utilizatorilor accesul în toate secțiile bibliotecii. Persoanele cu permis de acces în bibliotecă vor primi un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa Catalogul online al bibliotecii.