Informații utile

Informații utile

Imprimare Email

Înscrierea cititorilor:

Înscrierea la bibliotecă se face în baza încheierii Fişei contract de împrumut care constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea morală, materială şi penală, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate ori consultate, precum şi a celorlalte bunuri materiale din sălile Bibliotecii. Fişa contract de împrumut are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.

Pentru înscriere aveți nevoie de următoarele:

1)         Buletin / Carte de Identitate cu domiciliul stabil sau viză de flotant în județul Brașov

2)         trei plicuri simple (netimbrate) şi trei timbre poştale în valoare de 1,3 lei fiecare.

Copiii de pană la 14 ani pot fi înscriși de unul dintre părinți sau tutorele legal pe baza următoarelor documente:

1)         act de identitate al unuia dintre părinţi / tutore;

2)         cerere de înscriere minori, semnat de unul din părinți / tutorele legal;

3)         trei plicuri simple (netimbrate) şi trei timbre poştale în valoare de 1,3 lei fiecare

Persoanele cu handicap locomotor se pot înscrie prin mandatar, care va prezintă actul de identitate personal și al persoanei pe care o reprezintă, precum și o solicitare (cerere) scrisă și semnată de persoana care nu se poate deplasa la sediu.

Cetăţenii din alte localități / județe şi cetăţenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a paşaportului pentru acces doar în sălile de lectură.

Pentru grupurile sociale defavorizate (din spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare etc.) se poate face înscriere colectivă printr-un responsabil desemnat de colectivitate şi însărcinat cu asigurarea şi garantarea integrităţii împrumutului.

După semnarea Fişei contract de împrumut se eliberează un Permis de acces, care este valabil 5 ani de la anul înscrierii. Permisul este document unic, netransmisibil şi se vizează anual. Acesta le permite utilizatorilor accesul în toate secțiile bibliotecii.