Pagina web oficială a Municipiului Codlea

Libera Trecere

Imprimare Email

Eliberarea Permisului de Liberă Trecere

Informatii

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.15.

Acte necesare

  • Cerere în care să se specifice detaliat: - motivaţia solicitării; - durata pentru care solicită LT (anual, lunar, zilnic); - masa maximă autorizată autovehiculului; - traseele pentru care se solicită permisul de liberă trecere; - felul mărfurilor sau materialelor transportate; - programul (zi/noapte) pe care-l solicită
  • Copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului
  • Copie Certificat de înmatriculare al societăţii comerciale
  • Documente doveditoare privind handicap neuromotor (dacă este cazul)
  • Documente doveditoare privind domiciliul (în cazul riveranilor) şi posibilitatea de parcare a autovehiculului (copie buletin identitate, extras de Carte Funciară)
  • Alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi ale solicitanţilor
  • Cerere tip LT - zilnic