Pagina web oficială a Municipiului Codlea

Ansamblul urban „Centrul Istoric”

Ansamblul urban „Centrul Istoric”

Imprimare Email

Face parte din Lista monumentelor istorice a județului Brașov și are în componența sa trei clădiri reprezentative pentru localitate, reabilitate în anul 2015 în urma unui proiect implementat cu succes din fonduri europene: Biblioteca Municipală Codlea, Casa de Cultură și Primăria veche, transformată din anul 2016 în muzeu local, o adevărată zestre culturală.


Biblioteca datează din anul 1890, iar din anul 1908 a avut o dublă destinație: Judecătorie de Scaun și Oficiu Poștă-Telegraf, cu centrală telefonică pentru acele vremuri. Clădirea se caracterizează printr-o arhitectură ce combină elemente de baroc cu elemente neoclasice.

FOTO BIBLIOTECA Codlea


Casa de cultură este o clădire care etalează o diversitate de stiluri și datează din 1910-1911. Ridicată în stil neoclasic cu influențe baroce și elemente specifice arhitecturii săsești, clădirea reprezintă un important centru de promovare a valorilor culturale, unde de mai bine de 50 de ani își desfășoară activitatea renumitul Ansamblu Folcloric „Măgura Codlea”.

FOTO CASA DE CULTURĂ Codlea

Muzeul Codlei este adăpostit de clădirea vechii primării, construcție adosată colțului de SV al turnului-clopotniță din incinta bisericii evanghelice între anii 1724-1726. Acestei clădiri i se aduc îmbunătățiri în anul 1775, iar între anii 1828-1830 construcția primește forma de azi. Din anul 2016 clădirea are destinația de Muzeu al Codlei, cu denumirea sa completă de Muzeul Tradițiilor Codlene și al Administrației Publice Locale.